• Update VTZ

   Ruim twee weken geleden hebben wij als VTZ van EMOS bekend gemaakt wat per leeftijdscategorie het vermoedelijke aantal in te schrijven teams zou worden. Nu willen we jullie informeren over onze werkzaamheden de afgelopen tijd en de huidige stand van zaken.

  Allereerst dus een terugblik op onze werkzaamheden. In de afgelopen weken hebben wij met vrijwel alle trainers (en soms leiders) gesproken over de spelers/speelsters in de teams waaraan zij training gaven. Op basis van onder andere deze evaluaties en inschattingen die wij gezamenlijk als coördinatoren maken zullen we komen tot voorlopige teamindelingen per leeftijdscategorie. Het is voor u als ouder dan ook goed om te weten waar we op letten bij de teamindelingen.

  Tot aan 15 juni hebben we helaas diverse afmeldingen, maar gelukkig ook weer nieuwe aanmeldingen ontvangen; het was dus daarna ook nog een flinke puzzel om te komen tot de voorlopige teamindelingen.                                                                                                                         

  We schrijven 23 jeugdteams in bij de KNVB voor het seizoen 2020-2021, waarbij de JO7 teams meedoen in het onderlinge MOT clubtoernooi.

   Uitgangspunten

  Belangrijkste uitgangspunt is dat een speler/speelster plezier heeft in zijn of haar sport. Het team waarin ze spelen is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bij de teamindelingen kijken we naar de leeftijden, de kwaliteiten, ervaring én het aantal en type spelers/speelsters per team. We willen graag dat iedereen ook tijdens wedstrijden voldoende speelminuten krijgt én dat het voor de leiders/coaches werkbaar is, want ook zij staan vrijwillig langs de lijn om uw zoon/dochter te coachen.

   Hoe komen de indelingen tot stand

  • Leeftijd: een speler/speelster delen we bij voorkeur in de eigen leeftijdsgroep in volgens de KNVB richtlijnen. Bij talentvolle spelers/speelsters kan het zijn dat ze versneld naar een oudere leeftijdsgroep doorstromen. Trainers/leiders en de VTZ coördinatoren geven hiervoor advies. Zij werken immers wekelijks met de spelers/speelsters en zien de ontwikkeling.

  • Kwaliteit en ervaring: hoe vaardig is een speler/speelster? Talentvolle spelers/speelsters plaatsen we, op advies van trainers/leiders, in de hogere teams. Overige spelers/speelsters verdelen we over de andere teams waarbij we streven naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid binnen een team. Het kan zijn dat kwaliteit/ervaring, sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt om een speler/speelster in een jongere leeftijdsgroep te laten of vervroegd in een oudere leeftijdsgroep te laten spelen.

  • Aantallen: ons uitgangspunt is iedereen laten voetballen. Te grote teams willen we zoveel mogelijk voorkomen. Het kan dan gebeuren dat we met dispensatiespelers werken (een speler/speelster blijft in een voor zijn/haar doen jongere leeftijdsgroep) of iemand vervroegd over laten gaan.

  • Type speler/speelster: een team met alleen verdedigers of alleen maar aanvallers gaat niet werken. Bij het samenstellen van de teams wordt waar mogelijk ook met de posities rekening gehouden.

  • Nieuwe aanmeldingen: nieuwe leden delen we in principe in bij de leeftijdscategorie waar de speler/speelster hoort. Wanneer teams te vol worden, kan het zijn dat nieuwkomers zonder voetbalervaring in een jongere leeftijdsgroep geplaatst worden dan waar ze horen. Let wel: spelers die na 15 juni aangemeld worden, mogen meetrainen maar spelen in principe de eerste helft van het seizoen (tot de winterstop) nog geen wedstrijden. Alleen wanneer de teamomvang het toelaat speelt een nieuw lid ook wedstrijden mee. Spelers die na de winterstop aangemeld worden trainen mee, maar spelen nog geen wedstrijden. Tenzij de teamsamenstelling dit toelaat.

  • Terugkerende leden: voor leden die EMOS verlaten en terugkeren, geldt dat zij niet automatisch in het team komen waar ze voor hun vertrek in zaten. Ook dan kijken we naar de samenstelling van de teams, omvang, kwaliteiten, leeftijd, etc.

   Passend

  We beseffen ons als VTZ, trainers en leiders dat we nooit een indeling kunnen maken die voor iedereen passend is. Bedenk wel dat we de keuzes maken in het belang van de speler/speelster en de ontwikkeling van de teams. De indelingen zijn nooit helemaal vast, ook omdat er nog spelers/speelsters kunnen stoppen of zich aanmelden bij onze club.

  We willen nogmaals benadrukken dat bij ons het plezier en geluk van de individuele leden het allerbelangrijkste is. Als leden van andere verenigingen bij EMOS willen komen voetballen zijn zij zeer welkom, maar het moet wel hun eigen initiatief zijn. Op die manier groeien we als vereniging met leden die bij ons en met ons willen voetballen.

   

  Wilt u in gesprek over de indelingen zoals ze er nu uitzien? Neem dan gerust contact op met de betreffende coördinator via: vtz@emos.nl

  Trainers/leiders

  Zoals jullie zien zijn bijna alle trainers ingevuld, maar zijn we nog op zoek naar trainers voor: JO11-3, JO11-4 en JO7

  Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar enkele vrijwilligers die met de trainer een team willen begeleiden. Voetbalkennis is echt niet altijd nodig en is er altijd ondersteuning mogelijk van ervaren mensen van VTZ. Het is leuk en dankbaar werk en alles onder het motto: EMOS: ”Eendracht Maakt Ons Sterk”. Ben u geïnteresseerd om iets te doen bij het team waarin uw zoon of dochter voetbalt, neem dan contact op met de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep via: vtz@emos.nl

  De meeste teams zullen vanaf maandag 18 augustus begin weer beginnen te trainen conform het (voorlopige) nieuwe trainingsschema, om zo in het laatste weekend van augustus klaar te zijn voor oefen- of bekerwedstrijden. De competitie 2020-2021 begint weer op zaterdag 19 september.

  Groepsapp

  Als laatste het volgende; vanwege de nog te ontvangen toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens (AVG) kunnen en mogen we vanuit EMOS nog geen nieuwe groepsapp ’s e.d. aanmaken. Dit moet per seizoen opnieuw gevraagd en geregistreerd worden.

  Blijft over om iedereen langs deze weg een fijne zomervakantie te wensen!